Det finns inga genvägar till god undervisning | Grundskoletidningen

Någon har sagt att endast en dåre gör samma sak om och om igen och tror att nästa resultat ska bli annorlunda. Kanske är det vi lärare. År efter år möter jag nya grupper av elever och tänker: ”Nu händer det, mitt ledarskap kan stå tillbaka och allt kommer att flyta på.” Men det har aldrig…… Fortsätt läsa Det finns inga genvägar till god undervisning | Grundskoletidningen

Ord som gör gott

Varje år på vår skola och i klassrum där jag undervisar så uppmärksammas Förintelsens minnesdag. Varje år på ett nytt sätt. Just nu är mina årskurs 8 mitt uppe i sin historiekurs och vi läser om andra världskrigets fasor. Svenska ämnet följer också med och där läses böcker och argumenterande texter skrives om samma ämne.…… Fortsätt läsa Ord som gör gott

Lärarnas oro: Svårt med distansen | SvD

SvD hörde av sig för en intervju om hur arbetsvardagen påverkas av en pandemi som pågår utanför skolan men tämligen obemärkt inom skolan särskilt kring restriktioner och distansering. De blev förvånade. Ökad arbetsbelastning och oro för att bli sjuk. Lärarnas arbetsmiljö har försämrats under pandemin och Lärarförbundet vill nu se åtgärder. – Inom lärarkåren finns…… Fortsätt läsa Lärarnas oro: Svårt med distansen | SvD

En lägesrapport från ett klassrum någonstans i Sverige – Karin Boberg | Skolvärlden del 5 om Corona-pandemin

Resten av samhället stänger ner. Vi får bara vistas åtta personer på en och samma plats, social distansering, noggrann handtvätt och råd att… — Läs på skolvarlden.se/bloggar/karin-boberg/en-lagesrapport-fran-ett-klassrum-nagonstans-i-sverige

Det här gick inte bra…

Foto av Skitterphoto pu00e5 Pexels.com Det här gick inte så bra Karin. Så sa en elev till mig efter en kunskapskoll i fredags. Vi stämde av kunskapsläget efter några veckor med arbete om kolonialisering, industrialisering och revolutioner. Ska erkänna att jag inte var så förvånad för prestationen kunde helt klart ha varit bättre under lektionspassen.…… Fortsätt läsa Det här gick inte bra…

Förbered eleven – då blir samtalet bäst | Läraren

Förberedelse och att blicka framåt. Det är grundbulten i ett bra utvecklingssamtal. På Glömstaskolan i Huddinge läggs stor vikt vid att göra elever och föräldrar beredda på samtalet. Plattformen Unikum är ett bra hjälpmedel. — Läs på http://www.lararen.se/nyheter/teman/forbered-eleven-da-blir-samtalet-bast