Papper papper papper

Jag har samlat in 180. Hur många har du samlat in?

Likt Joakim von Anka eller Scrooge som både badar och räknar sina pengar sitter jag där upp till öronen med blanketter och formulär vid terminsstarten. Hälsointyg, kontaktuppgifter, labb-säkerhet, kostblanketter, GDPR- info och allt vad det nu är. Papper papper papper. Eleverna tar hem. Karin samlar in. Precis när jag tänker nu är det väl ändå klart då kommer ett gäng till.

Terminsstart – snart kommer löven skifta färg och börjat falla. I klassrummet är det papperna som faller och högarna växer.

Tanken slog mig i fredags när jag hade sex stycken insamlingar av blanketter på gång och två stycken utlämningar av blanketter.

Jag är ju just nu SO och svenska lärare. Har fem ämnen i två klasser och sätter omkring 300 betyg till jul. Det är många kunskapskrav en hel del centralt innehåll och väldigt många förmågor som ska betas av. Det här med planering framförhållning anpassning kring det är inga större problem.

Men sen kom vi till det här med blanketterna.

Papper, papper, papper.

Ingenstans står väl skrivet i vad som ingår i våra tjänster om dessa blankett insamlingar. Det ingår som ett självklart tillägg om vi är klasslärare eller mentorer.

Själva logistiken kring blankett hanteringen måste jag erkänna att jag är självlärd. Inte en endaste liten poäng fick jag till livs att denna syssla skulle kunna ta minst lika mycket tid som låt säga förberedelsen av lära känna – veckan vid terminsstarten med ny grupp. Har nog heller aldrig hört det dryftas bland kollegor att vi kanske borde dela erfarenhet och framförallt bra tips om hur denna tillsynes självklara intet syssla ska hanteras.

Det här är ju en syssla som tar en hel del tid och tankekraft i början av alla pass de första veckorna. Vissa lämna in sina lappar direkt andra vänta lite. Några tappa bort. En del glömmer helt enkelt- just ja ett papper skulle in.

Det här lilla papperet kan ju verka oskyldigt. Men allt blir multiplicerat med 30. Sedan räcker det ju aldrig med ett heller. Det här är ju något som tar mycket tid och kräver otroligt mycket logistik. En sak jag med min yrkesroll bara förväntas göras. Gärna även diskret och snygg så det på intet sätt påverkar lektionstiden. Även fast just nu åtta olika dokument ligger under mitt beskydd för utlämning och inhämtning. Onekligen en hel del arbete samt något som faller tungt med mentors och klasslärarrollen.

Ingenstans får vi väl lära oss om denna uppgift. Hur administrerar jag bäst lapp insamlandet? En syssla som är logisk men märkligt, tidskrävande och ständigt upprepande.

Har ingen riktig fråga och då heller inga svar. Kvar är mer bara tanken på alla dessa uppgifter som förväntas göras utan att jag fått lära mig hur eller heller ej när.

Höstterminen här och snart faller löven i klassrummet faller redan papperna.

Ny i yrket- vad ska jag tänka på?

Ett mail kom till mig. Karin jag har följt din blogg och jag börjar min första lärartjänst i höst, tar min examen nu i vår. Vad ska jag tänka på?

Ärad över frågan och förtroendet började jag fundera, vad är det jag gör när jag får en ny grupp? Vilka tips vill jag ge någon som ska börja sin första tjänst? Hur ska jag tipsa någon som börjar från början, som ensam bland öar i en skärgård. Åt vilket håll ska jag börja simma? Jag kom fram till den här listan, säkert kan den kompletteras och säkert är den inte för alla men så här tänker jag.

Först ett stort gratis till att utbildningen är klar. Välkommen till ett härligt yrke som ger något alldeles extra varje dag.

  1. Innan eleverna kommer, skaffa en kalenderett fantastiska hjälpmedel. Klarar mig inte en dag eller knappt en lektion utan den.
  2. Skaffa något fint till dig och ditt skrivbord. En personlig sak som påminner dig om att du landat ditt första jobb och som symboliserar alla dina förväntningar.
  3. Gör en planeringsram över läsåret, gärna även en till som sträcker sig över hela den tid som du ska arbeta med gruppen, ofta tre år. Här kan du säkert få hjälp av kollegor på skolan men tänk även efter själv, titta ordentligt i läroplanens kunskapskrav och syftestexter. Vilka ämnen ska du undervisa i? Vilka kunskapskrav behöver du hinna med? Hur länge får du arbeta med respektive ämne? Därefter kan du börja med HURET. Det är lätt att inspireras och se alla roliga projekt som finns. Men du gör klokt i att stoppa och se till ramen först.
  4. Gör ett personligt schema. Hur ska du fördela din tid när du inte har lektion? Tänker du använda förtroendetiden hemma eller gör du den på jobbet? Vad är det du faktiskt är anställd att göra? Ofta kommer det många förväntningar med yrket som faktiskt inte är något som egentligen ingår i tjänstebeskrivningen. En lärare kan jobba hur mycket som helst, det är upp till dig att vara professionell och faktiskt sätta ramarna både för dig själv och för din omgivning. Otroligt viktigt!!!
  5. Vid terminsstart; Börja med att arbeta med gruppen.Vilka förväntningar har du på klassrumsklimatet och arbetsmiljön? Det här är viktigt att förmedla till gruppen, vilka tankar har du? Hur ska eleverna begära ordet?Hur ska eleverna sitta? Vilka rutiner ska ni ha när arbetspasset börjar och när arbetspasset slutar?Här kan du även vara tydlig mot vårdnadshavarna att du jobbar bara exempelvis mellan 8-16 och att de inte kan räkna med att du nås efter den tiden. Lämna aldrigut dina privata kontaktuppgifter.
  6. Lär känna dina elever professionellt, vilka behov har de?Vilka styrkor har dina elever? Vad har de med sig sedan tidigare i form av kunskap och skolerfarenhet? Gör övningar där du får höra deras tankar mensom även gärna får mynna ut i fina dekorationer av klassrummet. Här är Unicefs materialtoppen att tillgå, ett klick bort och massa bra färdigplanerade lektioner för alla åldrar. Barnkonventionen, värdegrund, pyssel och alla kan delta. Toppen! Namnskyltstillverkning är också bra övningar, du får lära dig namn samtidigt som eleverna kan dekorera skyltarna med personliga tankar som sedan förmedlas individuellt eller i helgrupp.
  7. Försök identifiera de elever där det är viktigt att du snabbt får en relation även till hemmet.Sträva efter att första kontakten med hemmet ska vara ett möte där ni får hälsa och lära känna varandra. Sedan hur mötet går till eller hur långt det är spelar ingen större roll, kan mycket väl räcka med ett handslag första dagen på terminen.
  8. Berätta för eleverna om den ram som du satt upp för läsåret, ge lite försmak på vad ni ska göra. Det både hjälper de som behöver god framförhållningoch skapar försmak inför kommande projekt.
  9. Låt dig själv vara ny. Hoppa inte på att gå med i massa utvecklingsgrupper på skolan. Din rektor ska hjälpa dig så du får en mentor som har tid för dig och dina frågor. Gärna någon som är en bit från din undervisningssituation så era möten inte blir att fixa vardagliga praktiska bestyr.
  10. Så fort du får ett mailkonto.Skapa en mapp som heter beröm. Där ska du samla alla dina meddelanden där du fått positiv respons för något du gjort. Vissa kan innehålla något så enkelt som ett tack. Ovärderlig källa till positiv energi de dagar som kanske inte går som du tänkt.

Det här är mina tips för att få en bra start i yrket.

Stort lycka till Karolina, faktumet att du faktiskt ställer frågan visar att du förstår mycket av yrkets komplexitet samtidigt som du är villig att höra och lära för att ge dig själv en så bra start i yrket som du bara kan.