Förintelsens minnesdag 27 januari- del 1

Varje år under hela min lärarkarriär har jag tillsammans med mina elever den 27 januari uppmärksammat Förintelsens minnesdag. 

År 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Sedan 2001 har det varit en nationell minnesdag. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under Förintelsen och dem som stod emot. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde. https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/forintelsens-minnesdag

Minnesdagen firas just den dagen för det var den 27 januari 1945 som fångarna i koncentrationslägret och förintelselägret Auschwitz befriades. Med det öppnades även portarna till en av de grymmaste folkmord som värden skådat. Det fruktansvärda brott mot mänskligheten som begicks där och av krigsförbrytarna i det tredje riket uppmärksammas vid minnesdagen.

För mig som lärare i de samhällsorienterande ämnena är det få delar i Läroplanen som är så tydligt som just kunskapskravet som berör Förintelsen:

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade ochrelativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. 

Ur Läroplanen Historia Kunskapskrav mot betyget C årskurs 9. 

Tidigare år har jag alltid jobbat med enbart högstadieelever och att uppmärksamma minnesdagen har känts självklart. Vi har läst Om detta må… eleverna har sett mina bilder från Auschwitz. Jag har berättat, filmer har visats och ofta har vi även haft en person på besök som kunnat berätta om sina personliga erfarenheter och minnen från den fruktansvärda perioden av vår historia. Eleverna har verkligen lärt för livet och diskussionerna som förs är alltid oerhört gripande.

Om detta må… kan lätt och gratis laddas ner från Forum för Levande historias hemsida. Där finns den på flera språk. Boken kan även gratis beställas i klassuppsättning. Mina elever får alltid ett eget exemplar i årskurs 7. 

  • Var rädd om den här, vi kommer jobba med den hela högstadietiden och sen är den din att ta hem.

Skolan har ett stort och viktigt uppdrag att undervisa i demokratins rättigheter och skyldigheter. Värdegrunden som följer i ett land som har tryck- och yttrandefrihet behöver läras, upplevas och diskuteras. Det här är ett arbete som görs dagligen och alldeles synnerligen kan det göras en dag som den 27 januari.

På min nuvarande skola har arbetet kring minnesdagen tagit ytterligare ett kliv och utmanat mina tankar kring hur dagen ska uppmärksammas. Fick förra året den stora äran att driva skolans elevråd. Då skolan är nystartad så var elevrådet också helt nytt kapitel att skriva. Tog tidigt i starten med elevrådsarbete ett samtal med min chef kring minnesdagen. Nog skulle väl hela skolan kunna uppmärksamma  minnesdagen. Alla åldrar utifrån sitt perspektiv men ändå uppmärksamma den?

Vi enades att ja- alla kan vara med och uppmärksamma dagen.

Via elevrådet så kom vi det året att fokusera på ordet. Från årskurs 1 hela vägen upp till högstadiet. Ansvaret vi alla har i det vi säger och förmedlar till andra. De yngre eleverna fick på boken Herr Peabodys äpplen. En historia om ordets makt och vad som kan hända när någon sprider osanningar om andra människor.

De äldre fick dels se Forum för Levande historias utställning om Förintelsen. Varje år tillhandahåller https://www.levandehistoria.se en utställning fri att skriva ut. Tänkvärd, tydlig, korrekt och lätt att använda. De läste även boken Sofia Z 4515 för att verkligen skapa förståelse för Förintelsen och dess fasor. Även den boken finns gratis att använda på ovannämnda hemsida.  

Vi sammanfattade då med orden att dagen skulle bli en dag att högtidlighålla minnet av offren från Förintelsen men även en stund för lärdom till framtiden.

Det här läsåret har vi redan haft Livia Fränkel på min skola. Hon har berättat sin historia för de äldsta eleverna. 120 elever satt knäpptysta i två timmar lyssnades på hennes historia. 

“Ta hand om varandra flickor” var moderns sista ord till henne på perrongen i Auschwitz. Dessa ord blev sedan grunden i de diskussioner som följde i klassrummet och även till tankarna kring hur vi ska uppmärksamma minnesdagen detta år.

Efter Livias föreläsning skrev en elev i sin reflektion 

Det känns helt otroligt att titta på Livia och att veta att den personen har gått igenom så himla mycket hemska saker. Jag tänker också på att jag ska försöka ha civilkurage.

Jag kommer berätta hur fantastiskt det var att få se en person som upplevt det hon gjort och hur fantastiskt det är hon berättar det vidare. Elev årskurs 7

I år kommer fördomar och samarbete att bli i fokus under dagen för alla åldrar. Elevrådet kommer under årets första möte att få övningar och saga. Vi kommer att läsa om vikten av att samarbeta och hjälpa varandra göra gott genom att läsa Englands rosor. Ibland är det lätt att se på någon eller något och tänka att jag vet minsann något om den personen eller händelsen utan att jag egentligen vet något alls. De äldre eleverna kommer även att ha årets upplaga av Forum för levande historias utställning Antisemitism då och nu. Förra årets årskurs 5 har nu blivit stora nog att även de läsa Sofia Z 4515. Årskurs 7 får ett eget exemplar av Om detta må…

Fördomar var en av de saker som gjorde att andra världskriget fick så fruktansvärda konsekvenser som det fick. Fördomar är även något som i dagens samhälle kan ge upphov splittring och utanförskap. Kunskap och samarbete är två viktiga komponenter för att motarbeta och förebygga fördomar.

Med samarbete vill jag lyfta in 2019. Efter andra världskriget uppstod två viktiga samarbeten som Sverige är del av idag. FN och den i skolan alltid aktuella barnkonventionen som direkt följd men även det alltid aktuella men i vår särskilt aktuella EU samarbetet. Är vi beroende av varandra och känner varandra så blir det svårare att bli osams. 

Varje år en dag att uppmärksamma och minnas men även en dag att se framåt och ta personlig lärdom men även visa hur världen efter 1945 gått samman för att sammarbeta i olika forum för att lära från det förgångna.