Lektionstart med musik!

Lektionsstarten är utan tvekan den mest centrala delen av varje riktigt lyckad lektion. Får jag till en bra start på lektionen då är resten av passet oftast given.

En ständigt återkommande lektionsstartsövning i min undervisning är att börja lektionen med musik. Eleverna kan komma in i lugnt tempo och genast vara uppfångade i den första övningen- att lyssna och ofta även titta på musik med tillhörande bilder.

I religionstider så är det inte svårt att hitta musik och korta filmer som får starta lektionen och fånga elevernas intresse inför vad vi ska göra idag. Sedan jag upptäckte den fantastiska a capella gruppen Pentatonix så har deras tolkningar av olika sånger följt mig i klassrummet

Leonard Cohens fantastiska Hallelujah är en återkommande favorit. Dels att den är föredömligt lång och textinnehållet så pass repetativ att den fortsätter hela stunden från att eleverna börjar komma in tills även den som faktiskt är lite sen satt sig gör den perfekt för lektionsstarter. Alla hinner ta till sig en del av sången och den första diskussionen kan inkludera alla.

Bara sättet att framföra sångerna är för många eleverna något helt nytt och behöver en stunds samtal. Att sedan det i gruppen finns en contratenor väcker varje gång ett sus av samtal. Vilken otrolig stämma.

När musiken tystnat står ett ord på tavlan- Hallelujah.

I ämnesarbetet håller vi på med de monoteistiska religionerna. Grunderna är bearbetade och vi tränar nu på att jämföra för att hitta de likheter och skillnader som finns.

En av de till Sverige nyanlända eleverna i klassen har hjälpt mig med att skriva på arabiska det ord som många muslimer använder för att på liknande sätt påtala gud i olika sammanhang.

Vad betyder Halleluja? Vilket språk är det här? Vilket sammanhang används ordet?

Den faktiska översättningen kommer från ett håll. Språket som ordet kommer från berättar en annan elev och en tredje kan förklara innebörden av ordet. Få kan läsa det arabiska ordet men alla kan lyssna till eleven som både kan skriva och uttala det. En elev som inte så ofta kan komma till tals får just nu vara den som kan mest.

Ett ord, en sång, många sammanhang och ändå fler tankar om likheter som binder samman de monoteistiska religionerna.