Nationella prov- plötsligt så kreativt och rätt

Jobbar på en relativt nystartad skola. Vi uppmuntras att tany vägar och ställa frågorsom varför och varför inte innan vi testar något nytt eller förkastar något gammalt. Spännande kollegor och mycket materialsom flödar i lärarforum, särskilt i valtider, gör att jag själv inspirerats och testar nya vägar. Grupprojekt, stora frågor, Kuben, föreläsningar, studiebesök, filmprojekt, entreprenöriella- och ämnesövergripande- utmaningaravlöser varandra. I…… Fortsätt läsa Nationella prov- plötsligt så kreativt och rätt

Provets vara eller icke vara

Provets vara eller icke vara är en fråga som kommer och går både i nyhetsflödet och på teammöten. Jag är kluven till ett prov ibland men ändå inte. Det är något speciellt med de här smått högtidliga avstämningarna vid projektets slut. Eleverna är fulladdade med nya kunskaper redo att visa sina nya lärdomar. Att ha…… Fortsätt läsa Provets vara eller icke vara