Tid för litteraturhistoria och novellskrivande

Det är helt klart annorlunda tider. För mig som pedagog tänker jag numera inte bara hur jag ska göra uppgifter som möjliggör för elever att sträva mot olika kunskapskrav jag tänker även, trots att vi i grundskolan i Stockholm i skrivandetsstund inte har distansundervisning, in att vissa elever just nu inte får/kan komma till skolan på grund av rådande restriktioner. Att i dessa tider då undervisa årskurs 9 som snart ska lämna grundskolans utstakade värld mot en värld med ett val som avgör framtiden- blir utmanande och föremål för en hel del tankemöda.

I svenska har det här nu resulterat i ett litteraturhistoriaprojekt där jag vill att eleverna dels lämnar ett trevligt minne kvar när de nu lämnar den skola som många gått i 9 år. Dels, och självklart huvudsyftet, ska eleverna lära sig om litteratur, de ska visa förmåga att kunna skriva samtidigt som vi tränar att göra referat och använda olika typer av källor.

Den stora utmaningen började innan projektet ens var igång.

Hur väljer jag ut vilka de mest främsta eller viktigaste författarna i världslitteratur är?

Tog en enkel sökning på nätet till hjälp och hittade en lista med vad de kallade De hundra bästa böckerna. Ligger det en sanning i vad de skriver? Egentligen har jag ingen aning men ett snabbt läsande genom listan konstaterar jag att det är en god variation med några jag känner igen och många som för mig är nya. Kort och gott vi kör på den.

Eleverna kommer att få dra en demokratisk lott. Innan lotteri dragningen gör jag en poäng av att jag hoppas att de får en författare som de inte känner till och en genre som är ny för dem. Allt för att de ska utveckla så mycket som det bara går.

Tillsammans, oavsett var de är, kommer de skapa en utställning om världslitteraturen och lyfta fram de olika författarnas bidra till världen.

Det första uppdraget- att göra en sammanställning över författarens liv och litterära karriär. Här inleder jag första lektionen med att prata om hur vi gör en sammanfattning om rätt saker. För att förtydliga så skulle vi tillsammans göra en sammanfattning om något vi alla upplevt säkert 80 gånger det senaste läsåret- nämligen en lektion med Karin. Tydligt och väldigt korrekt sammanfattade eleverna en typiskt sådan lektion. Som avslutning på övningen så frågade jag eleverna varför det inte står något min fantastiska mor på tavlan? Eleverna titta på mig som jag blivit tokig och säger- hon är väl inte relevant för dina lektioner. Nej, precis min poäng. Men ofta när jag får en sammanfattning kring en person så kryddas den inte helt sällan med oväsentliga detaljer om personens barnsjukdomar, syskons namn och favoriträtter. Eleverna nickade igenkännande.

Därefter fick alla dra en lott.

Den här gången fick de dra fysiska lotter. Spännande stund i klassrummet. En lila bruk fylld med lappar presenteades och alla tilldelades en författare.

Tid att göra en kort sammanfattning kring författarens liv och litterära karriär.

I det här momentet var det spännande att höra elevernas frågor. Särskilt de elever som nu verkligen lärt och tagit till sig att det är det som är relevant för författarens karriär som ska lyftas. Inte något annat.

”Ska jag berätta om det här i min sammanfattning eller är det inte väsentligt?”

Att jobba med genre och novellskrivande blev nästa steg.

Har eleven fått en skräckförfattare, en arbetarförfattare eller en science fiction författare? Det kommer att spegla novellen som ska skrivas. Här i kommer den stora utmaningen i elevernas novell skrivandet. Att använda sig av novellens begränsade omfång och samtidigt skapa en novell som speglar författarens genre. Vissa elever har ”tur” och fått en väldigt bred författare med många genrer i sina verk andra betydligt mer begränsade.

I novellskrivandet så har många i gruppen ett särskilt uppsatt mål att verkligen måla med sina ord. Få karaktärer, intriger och miljöer att verkligen komma till liv. Det samtidigt som det typiska i varje genre verkligen lyfts fram.

Med novellen i hamn så är det dags att ta sig an litteraturen som författaren skapat. Eleverna behöver inte läsa en hel bok men däremot söka sammanfattningar av verk för att själva göra ett referat kring boken.

Slutmomentet i uppgiften kommer att bli att se över de källor som använts i arbetet. Vilka har varit de mest tillförlitliga och vilka har varit mindre bra att använda?

Allt ska därefter monteras ihop till ett hanterbart format för att delta i en utställning.

För de elever som är i skolan finns jag där för att guida och handleda direkt på plats. För de elever som av olika anledningar inte är i skolan kan jag guida digitalt. Ja det är helt klart en annorlunda tid att undervisa i. Detta till trots. Eleverna vill väl för sina betyg, jag vill väl för mina elever- tillsammans hittar vi en lösning. Litteraturen får hjälpa oss vidare den här gången för att nå de mål vi försatts att nå.