Ord som gör gott

Varje år på vår skola och i klassrum där jag undervisar så uppmärksammas Förintelsens minnesdag. Varje år på ett nytt sätt.

Just nu är mina årskurs 8 mitt uppe i sin historiekurs och vi läser om andra världskrigets fasor. Svenska ämnet följer också med och där läses böcker och argumenterande texter skrives om samma ämne. Under hösten hade vi besök från Zikaron och fick lyssna på gripande historier från Förintelsens fasor.

Med oron i världen 2021 kring covid-19 , konflikter i vår omvärld och händelserna kring presidentbytet i USA så landade tanken denna gång på att lyfta ord som gör gott. Ord som kan få det som känns tungt och dumt att för en stund ersättas av något annat.

När Livia Fränkel besökte vår skola för ett par år sedan så lyfte hon något som verkligen stannat kvar i mina tankar. Hon fick uppleva det absolut värsta under Förintelsen och hennes historia satt djupa spår. Men hennes ord om grannarna hon fick lämna när familjen tvingades bort av tyskarna satte sig ändå djupare. Det var ingen som frågade hur de mådde eller kände. Ingen som frågade familjen hur det var för dem när deras rättigheter försvann. Avsaknaden av civilkurage från grannarna när de såg hur livet för Livia och hennes familj snabbt försämrades på grund av de antisemitiska lagar som infördes. Makten i orden- att iallafall bara

säga något litet som kan hjälpa om än bara för stunden.

Det får bli temat för året. Ord som gör gott. Ord där jag tar ansvar för min yttrandefrihet.

Tidigare under läsåret har vi återkommande lyft yttrandefriheten och skyldigheterna som kommer med ansvaret. Bara för att jag får säga något- måste jag då göra det? Vad är då inte bättre än att låta alla elever göra just det- ta ansvar för ordet och låta orden göra gott.

Visa att just du kan göra avtryck och skillnad. Varje person kan göra skillnad med sina ord och göra just gott.

Så ett tomt papper i färg, pennor i färg och en tanke om ord som kan göra gott. Till den 27 januari så har ska vi fylla många ark, visa att vi vill lära av historien. Bara för att vi får säga vad vi vill så behöver vi faktiskt inte göra det. Vi kan visa att vi tar ansvar för vår yttrandefrihet- ord som gör gott.